rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

OGŁOSZENIA

  • 26 listopada 2023 godz. 10:00 Katedra w Drohiczynie

AKTUALNOŚCI

W sobotnie popołudnie - 2 maja 2015 roku w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Miedznie odbyło się spotkanie Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej. W ten sposób rozpoczęliśmy realizację jednego z kierunków działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2015 dotyczącego Liturgii i modlitwy. W tym roku szczególną uwagę chcemy poświęcić Orędziu Fatimskiemu, które jest proroctwem na nasze czasy
„Jeżeli wgłębimy się w treść Orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza nas do współpracy. W orędziu tym pojawia się słowo „jeżeli”. Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nad wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i opieki. Daje nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych czasach.


Święty Jan Paweł II mówił: „Z Cove de Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia niosące nadzieję. Skłania ono do odważnego podjęcia nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego, na którym szeroko rozprzestrzeniony ateizm teoretyczny i praktyczny próbuje budować nową cywilizację materialistyczną” (przemówienie z 13.05.1991r. skierowane do biskupów portugalskich). Dziś stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez wielu ludzi Boga i poddania się przez nich źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zagrożony jest pokój na świecie. W wielu krajach pojawiły się zarzewia wojny i nasilają się prześladowania chrześcijan. Świat znowu stanął wobec zmagań militarnych, przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia Madonny z Fatimy wskazują gdzie leży ratunek. Poza oderwaniem od grzechu i czystości serca, Najświętsza Panna wskazuje konkretne i praktyczne środki ratowania dusz i pokoju dla świata. Odpowiadając na to wezwanie Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród jak największej rzeszy wiernych :
-nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
- codzienny różaniec
- modlitwa w intencji biskupów biorących udział w Synodzie.”
W Sanktuarium Matki Bożej w Miedznie spotkaliśmy się dzięki gościnności księdza kan. mgr Andrzej Oleszczuka oraz członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z prezesem Mirosławem Kowalskim na czele. Nasze modlitewne czuwanie rozpoczęliśmy krótką indywidualną adoracją wpatrując się w oblicze Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Po powitaniu wszystkich zebranych przez księdza Proboszcza głos zabrał ksiądz dr hab. Janusz Lekan - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W swoim wystąpieniu przypomniał krótko Orędzie Fatimskie. W szczególny sposób ksiądz profesor zapoznał członków naszego stowarzyszenia z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym. Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej .Po jej zakończeniu spotkaliśmy się w zabytkowym budynku dawnego XVIII-wiecznego Zajazdu-karczmy na wspólnej Agapie.