ZARZĄD

Prezes: Maria Dzierżanowska

wiceprezes: Małgorzata Krasnodębska

sekretarz: Iwona Liana

skarbnik: Teresa Moskal 

członek: Irena Mazur

członek: Franciszek Czarkowski

członek delegat: Bożena Mazur

Asystent Kościelny: ks. dr Piotr Wójcik