OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI


ak.jpg

Czcigodni Kapłani

Wielki Czwartek jest to dzień, w którym obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu w sposób szczególny pragniemy ogarnąć modlitwą i wdzięcznością wszystkich Kapłanów, a w wyjątkowy sposób Kapłanów naszej diecezji.

Święty Jan Paweł II w książce „Dar i Tajemnica” napisał: „Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. (…) Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli  i owoc przynosili i by owoc wasz trwał. (J 15,16)”.

Czcigodni Kapłani dziękujemy za Waszą posługę, stałą obecność pośród nas, za dar Eucharystii, za głoszenie Słowa, za udzielane sakramenty, za poświęcony czas, za dłonie, które błogosławią i za wszelkie dobro nam darowane.

Życzymy, aby nieustannie towarzyszyła Wam bliskość tego, który Was powołał,  by Pan obdarzał Was swoją mocą i siłą. Niech Pan czuwa nad Waszym życiem, obdarza Was Swymi łaskami, a Duch Święty udziela pełni swych darów. 

Życzymy zdrowia, radości, wielu życzliwych ludzia nade wszystko, abyście wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami i osiągnęli świętość.

Dziękując za Waszą obecność i posługę, zapewniamy o modlitwie całej naszej wspólnoty.

W imieniu Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej,
Maria Dzierżanowska, prezes DIAK