OGŁOSZENIA

 • Diecezjalny Zjazd Akcji Katolickiej 06.10.2019

  Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Drohiczynie,

  Asystent Diecezjalny DIAK oraz Zarząd POAK w Drohiczynie zapraszają na diecezjalne

  spotkanie Akcji Katolickiej, które odbędzie się w kościele Sióstr Benedyktynek w

  Drohiczynie w dniu 06 października 2019 r.

  godz. 11:00 - Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Piotra Sawczuka

AKTUALNOŚCI

Przedstawiciele poszczególnych oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej wraz z Prezes Marią Dzierżanowską oraz Asystentem Diecezjalnym ks. Piotrem Wójcikiem przybyli 2 stycznia 2018 r. do Drohiczyna, aby wziąć udział w spotkaniu opłatkowym.

Główny punkt spotkania stanowiła Eucharystia celebrowana pod przewodnictwem ks. Biskupa w seminaryjnej kaplicy. Koncelebrowali ją ks. Piotr Wójcik, ks. prał. Tadeusz Syczewski oraz ks. Krzysztof Janowic.

W homilii Ekscelencja skupił nie na pytaniu: z kogo uważamy Jezusa Chrystusa? W poszukiwaniu odpowiedzi przywołał postać o. Aleksandra Mnia. Jak zauważył ten prawosławny duchowny, do czasu przyjścia Chrystusa ludzie sami poszukiwali Boga, rzeczywistości nadprzyrodzonej. Kierunek tych poszukiwań przebiegał od człowieka do Boga. W przyjściu Chrystusa na świat to Bóg wychodzi na poszukiwanie człowieka. Tę prawdę przypomina Jezus w swoich przypowieściach o zagubionej drachmie, owcy czy synu marnotrawnym. Ekscelencja zwrócił uwagę, że to nie argumenty naukowe pozwalaj poznać Boga, nie rozum a tylko miłość. Potrzebny jest rozum miłujący i mądre serce oraz Moc Ducha Świętego, dzięki którym możemy wyznać naszą wiarę Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela.

Istotnym punktem spotkania był moment dzielenia się opłatkiem oraz składania sobie świąteczno-noworocznych życzeń. W imieniu zgromadzonych słowa życzeń ks. Biskupowi złożyła Maria Dzierżanowska – Prezes DIAK. W tym celu zacytował błogosławieństwo Aarona pochodzące z Księgi Powtórzonego Prawa.

Spotkanie zakończyła wspólna agapa.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski