OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

Mszą św. pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa w kaplicy seminaryjnej w Drohiczynie 14 stycznia 2018 r. rozpoczęło świąteczne spotkanie Akcji Katolickiej.W homilii ks. Biskup odwołał się do słów psalmu responsoryjnego „Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę”. Bóg pragnie świętości każdego człowieka, tzn. chce się uobecniać w życiu ludzkim. Człowiek nie jest istotą przypadkową, błądzącą. Każdy ma wyznaczony cel. Kluczowym momentem jest świadome podjęcie decyzji pójścia za Chrystusem. Dla nas najważniejszą sprawą jest odczytanie woli Bożej i jej wypełnianie – powiedział ks. Biskup.

Ważną częścią spotkania był moment dzielenia się opłatkiem i składanie sobie życzeń. W imieniu zebranych życzenia ks. Biskupowi złożyła prezes DIAK Maria Dzierżanowska.

Podczas wspólnej agapy Prezes AK zaprezentował kalendarz wydarzeń zaplanowany na bieżący rok. W podjętej dyskusji ks. Biskup podkreślił dwa wyjątkowe spotkania: uroczyste nałożenie odnowionych i pobłogosławionych przez papieża Franciszka ozdób w postaci koron i nimbu na statuę Trójcy Świętej w Prostyni, które odbędzie się 27 maja oraz kolejną rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie, która obchodzona będzie 9 czerwca.

W spotkaniu udział wzięli kapłani asystenci parafialnych oddziałów AK na czele z asystentem diecezjalnym ks. Piotrem Wójcikiem.

tekst ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – al. Piotr Zdzieborski\ks. Marcin Gołębiewski