OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

Rok 2017 to czas wielu ważnych rocznic związanych z obecnością Maryi w naszym narodzie (300 lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej koronami papieskimi), a także 100 lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.

W dniach 26-27 maja 2017 roku Akcja Katolicka Diecezji Drohiczyńskiej uczestniczyła w pielgrzymce autokarowej do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. W Dniu Matki mieliśmy tę niezwykłą radość przebywać u Najlepszej Matki - Pani Gietrzwałdzkiej. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej przed cudownym Wizerunkiem Maryi. Wspólnie odmówiliśmy różaniec oraz Drogę Krzyżową. Przeszliśmy Aleją Różańcową prowadzącą do Cudownego Źródełka podziwiając nowo wybudowane kaplice różańcowe poświęcone w dniu 13 maja 2017 roku.

W sobotnie przedpołudnie udaliśmy się do Stoczka Klasztornego(Warmińskiego). Znajduje się tutaj Sanktuarium Maryjne z bazyliką Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Klasztor w Stoczku znany jest również jako miejsce odosobnienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego w dniach 12.10.1953-6.10.1954. Księża Marianie udostępnili pielgrzymom i turystom do zwiedzania pomieszczenia, w których przetrzymywany był Prymas Polski- nieugiętym pasterz. Patrzyliśmy na te miejsca ze wzruszeniem i w zadumie dostrzegając w tym czytelnym znak bolesnej drogi Kościoła w Polsce w czasach zniewolenia komunistycznego. Odmówiliśmy wspólnie część bolesną różańca. Opuszczaliśmy to miejsce z refleksją nad ceną, jaką trzeba czasem zapłacić za wierność Chrystusowi.

Kolejnym miejscem na naszym pielgrzymkowym szlaku była Święta Lipka - sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami są Ojcowie Jezuici. Święta Lipka - to także obiekt zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Po spotkaniu z przewodnikiem wysłuchaliśmy pięknego koncertu organowego.

Pragniemy podziękować Dobremu Bogu, iż dozwolił nam w roku Jubileuszowym odbyć wspaniałe rekolekcje na tym Maryjnym pielgrzymkowym szlaku. Uczestniczyli w nich przedstawiciele oddziałów z: Brańska, Perlejewa, Drohiczyna, Prostyni, Siemiatycz, Sokołowa Podlaskiego. Był z nami ks.Asystent Piotr Wójcik i Prezes DIAK Maria Dzierżanowska.