OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

W sobotę 04 lutego 2017 roku w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, Skwer Kardynała Wyszyńskiego, w Warszawie odbyło się zebranie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. o godz. 11.00. Po niej w Sali Plenarnej odbyło się zebranie Rady. Przyjęto sprawozdania za rok 2016, udzielono absolutorium Zarządowi KIAK, dokonano wyboru uzupełniającego skład Zarządu KIAK. Wytyczono kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017. Zachęcono do upowszechnienia praktyki Apelu Jasnogórskiego, modlitwy w intencji Kościoła i Ojczyzny, do licznego udziału w Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę, włączenia się struktur diecezjalnych w obchody Uroczystości Świętego Wojciecha w Gnieźnie, maryjnych w Zakopanem i na Jasnej Górze oraz albertyńskich w Krakowie. Wśród tematów znalazły się też warsztaty medialne.

Gościem Rady KIAK był rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik oraz Ilona Trojnar- przewodnicząca Prezydium Krajowego KSM. Obrady przebiegały z udziałem Asystenta Krajowego księdza biskupa Mirosława Milewskiego.

Naszą diecezję reprezentowała Prezes DIAK Maria Dzierżanowska oraz Delegat do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Halina Strębska.