OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

W katedrze drohiczyńskiej w uroczystość Chrystusa Króla 20 listopada br. pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa została sprawowana Msza św., która miała swój wyjątkowy charakter ze względu na fakt, że tego dnia Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży obchodziły swoje święto patronalne.

Tradycyjnie już w niedzielę tę alumni V roku WSD zostają uroczyście włączeni do grona kandydatów przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu i kapłaństwa. Wezwani po imieniu stanęli przed ks. Biskupem: al. Sylwester Grzeszczuk, al. Bartosz Margański, al. Michał Sawicki, al. Mateusz Ujazdowski i wyrazili swoją gotowość i wolę w sumiennym przygotowaniu się do przyjęcia święceń. Na ten czas ks. Biskup udzielił kandydatom pasterskiego błogosławieństwa, któremu towarzyszyła specjalna modlitwa.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w swoje szeregi przyjęli nowych członków. W obecności ks. Biskupa, ks. Andrzeja Lubowickiego – asystenta KSM, ks. Piotra Wójcika – asystenta DIAK oraz Mateusza Stefaniuka – prezesa KSM i Marii Dzierżanowskiej – prezesa DIAK swoje przyrzeczenia złożyli: z par. Skrzeszew: Aleksandra Czapska, Karolina Czapska, Kinga Filipczuk, Katarzyna Kupa; z par. Sarnaki: Karolina Domańska, Wiktoria Dudziuk i Natalia Rybaczuk, z par. Hanówka Angelika Ostapczuk. Są to nowi członkowie KSM. Natomiast do Akcji Katolickiej przystąpili: z par. Drohiczyn: Teresa Moskal; z par. Siemiatycze: Teresa Madejska, Monika Marks, Norbert Marks, Halina Prokop-Pura; z par. Sokołów Podlaski: Halina Chomka, Jadwiga Litewnicka, Hanna Tararuj; z par. Stoczek: Bożena Nowak, Dorota Rydzewska, Dariusz Rydzewski, Danuta Skórka, z par. Węgrów Hanna Kietlińska oraz Tomasz Kietliński.

Homilię wygłosił ks. Tadeusz Syczewski – Rektor WSD w Drohiczynie. Przypomniał w niej sens i znaczenie uroczystości: „Chrystus jest Królem całego wszechświata. Królestwa Chrystusowego nie należy mierzyć miarami ziemskimi (…). Królowanie Jezusowe dotyczy ludzkiego ducha. Jest Królestwem prawdy i życia. Chrystus jest Królem umysłu, woli i ludzkich serc”.

Kaznodzieja podkreślił rolę i znaczenie Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina, który pobudza do odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła.

Nawiązując do słów ks. Rektora ks. Biskup na zakończenie Mszy św. przypomniał, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może wyznać, że Jezus jest Panem. Pokreślił znaczenie sakramentu bierzmowania, „który pozwolił Apostołom wypełniać misję zleconą im przez Chrystusa: Idźcie na cały świat”. Wskazał ten sakrament, jako kolejny krok i kontynuację zakończonego jubileuszowego roku 1050. rocznicy chrztu Polski.

Liturgię ubogaciły dwa miłe akcenty. Zofia Murawska otrzymała odznaczenie Benemertenti za szczególne zasługi i zaangażowanie w działalność Akcji Katolickiej. Natomiast Monika Pietraszko – była prezes KSM stała się honorowym członkiem Stowarzyszenia.

Na zakończenie Mszy św., w łączności z całym Kościołem w Polsce został odczytany Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Poprzez aklamację „Chryste nasz Królu, przyrzekamy!” zgromadzeni uroczyście uznali królowanie Jezusa Chrystusa.

ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – al. Bartosz Ojdana