rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

14 maja członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej uczestniczyli w diecezjalnym spotkaniu, którego tematem przewodnim było uczczenie i refleksja nad przeżywanym Jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Spotkanie odbyło się w Sokołowie Podlaskim. Organizatorem jego był oddział Akcji Katolickiej parafii konkatedralnej w tym mieście, którego prezesem jest Krzysztof Rybak. Rozpoczęła je Eucharystia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim, które jest jedną z trzech świątyń w diecezji drohiczyńskiej, gdzie znajdują się Jubileuszowe Bramy Miłosierdzia.

Przewodniczył jej biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. W homilii nawiązał do tematyki rozumienia istoty chrztu św. oraz miłosierdzia. Powiedział, że chrzest jest duchowym zjednoczeniem człowieka z Bogiem, w którym otrzymujemy nowe życie. Chrystus daje nam to nowe życie w Kościele, będącym Winnicą Pana, do którego wchodzimy przez chrzest. Przypominając tzw. kręgi przynależności do Kościoła, od najdalszego – ludzi szukających Boga, przez wyznających inne religie niechrześcijan i chrześcijan niekatolików, aż do ochrzczonych katolików, ukazał źródło naszej radości z faktu obecności w Kościele. Przypomniał, że w sakramencie chrztu świętego chrześcijanin przechodzi do życia ku zmartwychwstaniu. Ukazał także rolę wiary i miłości miłosiernej, dzięki której możemy poznać Boga i ukochać Go. Powiedział, że miłość to przede wszystkim wypełnienie przykazań danych przez Boga, zachowując przy tym zasady odnoszenia się do innych.

Miłości do człowieka, nie można oddzielić od miłości Boga

– mówił ksiądz biskup.

Podziękował on członkom Akcji Katolickiej, którzy spełniają bardzo ważna rolę w diecezji za ich działanie i świadectwo, życząc równocześnie, aby nie poddali się w drodze do świętości i umacnianiu Kościoła lokalnego.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie w Sokołowskim Ośrodku Kultury, gdzie przybyłych powitał jego dyrektor Marcin Celiński. Zostały tam zaprezentowane referaty historyczne. Ks. dr Zenon Czumaj – dyrektor Muzeum i Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie oraz wykładowca WSD mówił o początkach chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko – podlaskim. Ukazał sytuację wyznaniową na tych terenach po przyjęciu chrztu przez Mieszka I, gdzie jeszcze przez długi okres istniało pogaństwo. Jednym z pierwszych misjonarzy mógł być na nich św. Brunon oraz misjonarze przybywający na przełomie XII i XIII wieku, zarówno z Kościoła zachodniego, głownie z diecezji płockiej, do której zostały one włączone, jak też z Kościoła wschodniego. Chociaż pierwsze świątynie mogły być na tym terenie wcześniej, to zorganizowane struktury parafialne pojawiały się dopiero na przełomie XIV i XV wieku, mówił prelegent. Podkreślił jednak, że przyjęcie chrześcijaństwa w 966 roku, otwarło drogę do wiary dalekich wówczas terenów należących do Polski.

Kierownik Działu Edukacyjnego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Archidiecezji Warszawskiej Michał Karpowicz w swoim wystąpieniu zatytułowanym: „Millenium Chrztu Polski 1966 i kard. Stefan Wyszyński z perspektywy współczesnego Kościoła i Polski” przypomniał historyczne wydarzenia, które doprowadziły do aresztowania w 1953 roku Prymasa Polski przez władze komunistyczne. Nakreślił ówczesną sytuację Kościoła w Polsce, który zmagał się z falą ateizacji i prześladowania, gdy Prymasem został młody biskup z Lublina. W krótkim czasie był on jednak już tylko jedynym, pozostającym na wolności, zwierzchnikiem Kościoła rzymskokatolickiego w krajach komunistycznych. Przed jego aresztowaniem w więzieniach znalazło wcześniej także 14 innych biskupów oraz wielu kapłanów i osób zakonnych. Prelegent podkreślił wielkie zasługi Prymasa Wyszyńskiego, w celu zachowania jedności Kościoła i jego powszechność wobec zakusów podzielenia i unarodowienia, co prowadziłoby do podporządkowania komunistom oraz osłabienia. Przybliżył ideę przygotowania do 1000-lecia Chrztu Polski przez Wielką Nowennę i Peregrynację obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz odnowienia Ślubów Narodu w 300. rocznicę ich złożenia, Były one opracowane podczas uwięzienia, a dały początek umocnieniu Kościoła oraz uzyskaniu wolności, do której przyczynkiem był również wybór Polaka na Stolicę Piotrową.

Zebrani obejrzeli także występ Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”, który zaprezentował tańce ludowe z różnych regionów Polski oraz artystyczny obraz warszawskiej przedwojennej zabawy, a także wysłuchali artystycznego koncertu skrzypcowego młodego skrzypka Piotra Wicenciaka, któremu akompaniowała Aneta Mroczek.

Spotkanie podsumowali ks. dr Piotr Wójcik diecezjalny asystent Akcji Katolickiej oraz Maria Dzierżanowska prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W spotkaniu uczestniczyli także inni księża z dziekanem sokołowskim ks. prał Andrzejem Krupą i asystentami oddziałów Akcji Katolickiej, senator RP Waldemar Kraska, burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula, sekretarz Urzędu Miasta Maria Truszkowska, była prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Lucyna Woźnica oraz członkowi tego stowarzyszenie z diecezji drohiczyńskiej. Spotkanie zakończyła agapa w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II.

ks. Artur Płachno