OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

Miłosieni jak OjciecMiłosieni jak Ojciec

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC.

MOJE SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM MIŁOSIERDZIA.

Regulamin konkursu religijnego dla dorosłych na Jubileusz Miłosierdzia.


I. Tytuł: Miłosierni jak Ojciec. Moje spotkanie ze świadkiem miłosierdzia.
II. Organizatorzy:
- Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie;
- Akcja Katolicka Diecezji Drohiczyńskiej;
- Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim.
III. Honorowy patronat: Jego Ekscelencja Ks. Bp Tadeusz Pikus
IV. Cele konkursu:
- Pogłębienie rozumienia Miłosierdzia Bożego.
- Poznanie świadków Bożego Miłosierdzia.
- Dostrzeganie w swoim środowisku osób, które świadczą miłosierdzie.
- Ukazanie różnych sposobów okazywania miłosierdzia.
- Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w Roku Jubileuszu Miłosierdzia.
- Dawanie świadectwa obecności Miłosierdzia Bożego w codziennym życiu.
- Kształtowanie postawy miłosierdzia okazywanego przez uczynki miłosierne co do duszy i ciała.
V. Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dorosłych (pełnoletnich) z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.
2. Praca konkursowa:
- Ma formę pracy literackiej (wiersz, opowiadanie, esej);
- Objętość pracy nie większa niż 15 tys. znaków (ze spacjami) – nie więcej niż 4 strony A4, czcionka 12 Times New Roman;
- Praca zawiera świadectwo spotkania autora pracy z osobą, której danych osobowych nie ujawnia, od której autor doświadczył miłosierdzia;
- Jedna osoba może złożyć jedną pracę;
3. Termin składania prac upływa 15 września 2016 - decyduje data stempla pocztowego.
4. Szczegółowe informacje(regulamin; wzory: karty pracy-zał.1 i zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 2 zostaną zamieszczone na stronach: www.milosierdziesokolow.pl oraz www.katecheza.drohiczynska.pl
5. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów do dnia 03.10.2016 r.
7. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w niedzielę 23 października 2016 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim.
8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą nieodpłatnie na własność organizatorów; organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji w całości lub wybranych fragmentów;
9. Najlepsze prace lub ich fragmenty zostaną wydane w pamiątkowym albumie; autorzy zostaną o tym fakcie powiadomieni przez organizatorów.
10. Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
12. Praca powinna być opatrzona kartą pracy, która zawiera podstawowe dane adresowe.
13. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych zgodnie z potrzebami konkursu; zgodę uczestników należy przesłać wraz z pracą.
14. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 257817043
15. Prace opatrzoną kartą pracy (załącznik 1) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2) należy przesyłać na adres:

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
ul. Oleksiaka-Wichury 5
08-300 Sokołów Podlaski

Regulamin konkursu

Załączniki