rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

Miłosieni jak OjciecMiłosieni jak Ojciec

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC.

MOJE SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM MIŁOSIERDZIA.

Regulamin konkursu religijnego dla dorosłych na Jubileusz Miłosierdzia.


I. Tytuł: Miłosierni jak Ojciec. Moje spotkanie ze świadkiem miłosierdzia.
II. Organizatorzy:
- Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie;
- Akcja Katolicka Diecezji Drohiczyńskiej;
- Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim.
III. Honorowy patronat: Jego Ekscelencja Ks. Bp Tadeusz Pikus
IV. Cele konkursu:
- Pogłębienie rozumienia Miłosierdzia Bożego.
- Poznanie świadków Bożego Miłosierdzia.
- Dostrzeganie w swoim środowisku osób, które świadczą miłosierdzie.
- Ukazanie różnych sposobów okazywania miłosierdzia.
- Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w Roku Jubileuszu Miłosierdzia.
- Dawanie świadectwa obecności Miłosierdzia Bożego w codziennym życiu.
- Kształtowanie postawy miłosierdzia okazywanego przez uczynki miłosierne co do duszy i ciała.
V. Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dorosłych (pełnoletnich) z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.
2. Praca konkursowa:
- Ma formę pracy literackiej (wiersz, opowiadanie, esej);
- Objętość pracy nie większa niż 15 tys. znaków (ze spacjami) – nie więcej niż 4 strony A4, czcionka 12 Times New Roman;
- Praca zawiera świadectwo spotkania autora pracy z osobą, której danych osobowych nie ujawnia, od której autor doświadczył miłosierdzia;
- Jedna osoba może złożyć jedną pracę;
3. Termin składania prac upływa 15 września 2016 - decyduje data stempla pocztowego.
4. Szczegółowe informacje(regulamin; wzory: karty pracy-zał.1 i zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 2 zostaną zamieszczone na stronach: www.milosierdziesokolow.pl oraz www.katecheza.drohiczynska.pl
5. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów do dnia 03.10.2016 r.
7. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w niedzielę 23 października 2016 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim.
8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą nieodpłatnie na własność organizatorów; organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji w całości lub wybranych fragmentów;
9. Najlepsze prace lub ich fragmenty zostaną wydane w pamiątkowym albumie; autorzy zostaną o tym fakcie powiadomieni przez organizatorów.
10. Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
12. Praca powinna być opatrzona kartą pracy, która zawiera podstawowe dane adresowe.
13. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych zgodnie z potrzebami konkursu; zgodę uczestników należy przesłać wraz z pracą.
14. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 257817043
15. Prace opatrzoną kartą pracy (załącznik 1) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2) należy przesyłać na adres:

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
ul. Oleksiaka-Wichury 5
08-300 Sokołów Podlaski

Regulamin konkursu

Załączniki