rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

Uroczystosc_Chrystusa_Krola22 listopada wieczorem, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Drohiczynie świętowano dzień patronalny Wyższego Seminarium Duchownego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Akcji Katolickiej. Obchody odbyły się w katedrze drohiczyńskiej Trójcy Świętej. Uroczystą Eucharystię celebrował biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Na uroczystości obecni byli: ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie Najświętszego Serca Pana Jezusa inni profesorowie i alumni, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z diecezji drohiczyńskiej, wraz z jego diecezjalną prezes Moniką Pietraszko oraz diecezjalnym asystentem KSM ks. dr Andrzejem Lubowieckim, członkowie Akcji Katolickiej z prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Marią Dzierżanowską i diecezjalnym asystentem ks. dr Piotrem Wójcikiem, a także prezesi i księża asystenci parafialnych oddziałów tych stowarzyszeń.


Ksiądz biskup w wygłoszonej homilii powiedział, że Chrystus nie zmieniał władzy ziemskiej, słuchał władzy Boga Ojca, a przeszedł ziemię, aby swym rządzeniem dać ludziom życie wieczne. Chrystus rządzi w imię miłości i sądzi w imię prawdy, aby na ziemi dać początek Królestwa Bożego, podkreślił.

Nawiązując do udzielonej kandydatury do diakonatu i kapłaństwa, powiedział że chociaż zewnętrznie nie jest to rozbudowany obrzęd, to stanowi jeden z ważnych etapów na drodze do sakramentalnego kapłaństwa, gdyż kandydaci publicznie wypowiadają wówczas pragnienie jego przyjęcia. Ks. bp Tadeusz Pikus przypomniał też, że obecny rok jest szczególnym dla Akcji Katolickiej, Obchodzi ona 85 rocznicę powołania jej przez Ojca św. Piusa XI i 20 rocznicę reaktywacji w Polsce. Ukazał, iż zadaniem tego stowarzyszenia jest pomoc hierarchii kościelnej na płaszczyźnie społecznej i politycznej, co pokazuje ostatnio wybrany Parlament, do którego weszło 23 jej członków z Haliną Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Przypomniał również, że historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wiąże się z działalnością Akcji Katolickiej. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej powstały bowiem na Zjeździe Akcji Katolickiej w Krakowie 5 lutego 1934 roku. W czasie komunistycznym pierwotnie próbowały one działać legalnie, a po zdelegalizowaniu ostatecznym 7 lutego 1953 roku, pomimo represji, działały w konspiracji. Swój udział w ich działalności miał również ks. Karol Wojtyła. Jako jedna organizacja - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wznowiło swa działalność w 1990 roku, a trzy lata później otrzymało osobowość prawną.

Biskup drohiczyński podziękował zarówno Akcji Katolickiej, jak też Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, za świadectwo i inicjatywy, które bardzo wspomagają działalność duszpasterską w parafiach i w całej diecezji.

15 nowych członków KSM oraz 16 członków Akcji Katolickiej, w tym cały nowy oddział z parafii Stoczek Węgrowski, złożyło przyrzeczenia i z rąk księdza biskupa odebrało legitymacje członkowskie oraz znaczki.

Uroczystość zakończył akt zawierzenia Chrystusowi Królowi diecezji drohiczyńskiej. Tego dnia w Drohiczynie odbyła się też rada kierownictw i księży asystentów KSM, na której omówiono najważniejsze wydarzenia wpisujące się w działalność KSM w diecezji drohiczyńskiej. Przed Uroczystością Chrystusa Króla w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji w Drohiczynie odbyły się również trzydniowe rekolekcje KSM.

Ks. Artur Płachno