rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia celebrowana pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka. Obecni byli również księża, którzy pełnią funkcję asystentów parafialnych. Przybyłych powitał asystent diecezjalny Akcji Katolickiej ks. Piotr Wójcik. Poprosił biskupa o celebrowanie Eucharystii w intencji wszystkich członków tej organizacji.

W homilii biskup przypomniał postać patrona dnia św. Floriana. Poniósł śmierć męczeńską sprzeciwiając się złożenia ofiary pogańskim bogom. „Dobrze jest spojrzeć na odważnego wyznawcę Chrystusa w czasach krwawych prześladowań, bo i dzisiaj coraz większej odwagi, trzeba, by trwać przy Panu i opierać się rozlicznym naciskom liberalnego i zideologizowanego świata” – powiedział biskup. Nawiązując do liturgii słowa zachęcał, by opierać się pokusie pójścia na łatwiznę i przyjmowania światowego modelu życia. Taka postawa jest jednoznaczna z odejściem od Ewangelii i od Jezusa. „My mamy trwać, i mamy wierzyć, że da się wytrwać. Mamy też umacniać motywację, współpracować z łaską Pana Boga i odwoływać się do pomocy ludzi myślących podobnie, działać wspólnie. Bardzo ważna jest rola Kościoła, społeczności ludzi kochających swego Pana – Jezusa Chrystusa. Bardzo ważna jest też rola wspólnot działających w Kościele, takich jak Akcja Katolicka. Bardzo ważne są okresowe spotkania, razem zanoszona modlitwa, i umacnianie ludzkich więzi. Tak było od początku, od czasów apostolskich” – podkreślił biskup. Dodał, że dziś szczególnie potrzeba odwagi świętych, by stanąć po stronie Ewangelii – jedynej Dobrej Nowiny, która zapewnia, że każdy, kto zawiązał się z Chrystusem, choćby i umarł, zachowa życie. Kończąc, biskup przywołał słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział 25 lat temu w Siedlcach: „Jako

ludzie świeccy, wierni swojej tożsamości, żyjąc w świecie czynnie i skutecznie możecie przekształcać świat w duchu Ewangelii. Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu.”

Na zakończenie Eucharystii diecezjalnego asystenta czekała miła niespodzianka. Członkowie Akcji z różnych oddziałów parafialnych w ramach Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” podjęli się nieustannej modlitwy w intencji ks. Piotra Wójcika. W ten sposób chcieli wyrazić wdzięczność za podejmowaną przez niego posługę w ramach Akcji Katolickiej. Słowa wdzięczności skierowała również prezes Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej Maria Dzierżanowska.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w nabożeństwie majowym. Po nim mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu zespołu „Amor meus” z Zambrowa. Artystki wykonały szereg utworów o tematyce maryjnej.

Po części modlitewnej w ogrodach parafialnych na ponad stu uczestników spotkania czekał poczęstunek w postaci grilla. Spotkanie przy wspólnym stole, przy akompaniamencie akordeonisty Przemysława Łopuskiego było okazją do rozmów i spędzenia czasu we wspólnocie.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski