OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

W parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim 3 stycznia 2023 roku Mszą św. o godzinie 17 rozpoczęło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej.

https://drohiczynska.pl/aktualnosci/spotkanie-oplatkowe-akcji-katolickiej/

Spotkanie uświetnił swoją obecnością biskup Piotr Sawczuk, który przewodniczył celebracji i wygłosił homilię. Mszę św. sprawowali również asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ks. Piotr Wójcik, asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Kosowie Lackim ks. Paweł Anusiewicz oraz sekretarz biskupa ks. Marcin Szymanik. Obecny był również asystent POAK-u w Kożuchówku ks. Zbigniew Średziński.

W homilii biskup Piotr skierował nasze myśli na zmarłego przed kilkoma dniami emerytowanego papieża Benedykta XVI i jego nauczanie, które powinniśmy zachowywać i stosować w życiu. Zmarły papież, jak mówił bp Sawczuk, starał się przybliżyć nam szczególny przymiot Boga jakim jest miłość, o czym świadczy chociażby to, że pierwszą swoją encyklikę poświęcił właśnie ukazaniu prawdy o Bogu-Miłości (Deus Caritas Est). Ekscelencja przywołał również postać błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który w trakcie trwania Soboru Watykańskiego II przekazał niekonsekrowaną hostię z Jasnej Góry z prośbą o odprawienie mszy świętej w intencji zachowania wiary. Tam gdzie jest wiara w Boga, tam panuje pokój i miłość.

Po eucharystii zebrani udali się do sali parafialnej na drugą część spotkania opłatkowego. Spotkanie przy stole rozpoczęliśmy tradycyjnie czytaniem z Pisma Świętego, po czym bp Piotr złożył życzenia wszystkim obecnym. Przemawiali również asystent DIAK ks. Piotr Wójcik i Prezes DIAK Maria Dzierżanowska. Następnie był czas na przełamanie się opłatkiem i indywidualne życzenia. Było też coś dla żołądka – smaczny poczęstunek przygotowały panie z Kosowskiego Koła Gospodyń Wiejskich. A wiele radości sprawił nam śpiew kolęd przy wtórze gitar, które przywieźli ze sobą członkowie POAK-u w Prostyni.

tekst – Małgorzata Krasnodębska

zdjęcia – Teresa Moskal